Úsek centrálního nákupu společnosti Solutions and Services pomáhá svým zákazníkům zvyšovat jejich hospodářské výsledky a zlepšovat jejich postavení na trhu:

 • kumulací kupní síly a využíváním dalších pozitivních dopadů „economy of scale“,
 • optimalizací smluvních vztahů s dodavateli a minimalizováním rizik spojených s dodavatelským řetězcem,
 • standardizováním a automatizováním nákupních procesů, snižováním nákladů spojených s nákupní infrastrukturou, zlepšováním schopnosti kontroly nákladů, zvyšováním efektivity a sdílením know-how.

Úsek centrálních nákupů realizuje pro své klienty především tyto služby

 • Analýza nákladů a odběratelských smluv klientů s cílem nalezení příležitostí pro snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti
 • Odborná doporučení a konzultace při tvorbě nákupních strategií a plánů
 • Analýza a průzkum relevantních trhů
 • Realizace výběrových řízení na dodavatele majetku a služeb
 • Administrace výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách
 • Navržení vhodného uspořádání dodavatelského řetězce
 • Příprava komplexní procesní a smluvní dokumentace
 • Měření a hodnocení dosažených úspor a očekávané kvality dodávek
 • Odborná doporučení pro zefektivnění nákupních procesů
 • Další činnosti dle dohody smluvních stran