Ve společnosti Solutions and Services pomáháme našim zákazníkům soustředit se především na jejich hlavní předmět podnikání a šetříme tak jejich energii při řešení problémů spojených s provozem IT.

V rámci outsourcingu IT infrastruktury svým zákazníkům poskytujeme zejména tyto služby

  • Správa komunikační infrastruktury (WAN, LAN) včetně jejího monitoringu
  • Správa serverů včetně na nich běžících aplikací a jejich trvalé monitorování
  • Správa koncových zařízení (osobní a přenosné počítače včetně programového vybavení na nich nainstalovaném, tiskárny a ostatní periferie)
  • Poskytování a rozvoj definovaných IT služeb dle potřeb a strategie zákazníka

Hlavní přínosy pro naše zákazníky

Strategické - získání konkurenční výhody

Přenesení zodpovědnosti za dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb na naši společnost znamená získání konkurenčního náskoku před společnostmi, které dodnes velmi draze budují, vzdělávají a platí svůj vlastní IT tým. Naši zákazníci se tak mohou více věnovat svému hlavnímu předmětu podnikání.

Finanční  - snížení nákladů

Náklady na provoz IT oddělení, jako jsou organizační náklady na pracovníka (pojištění, pracovní pomůcky, atd.), školení administrátorů a IT specialistů, apod. tvoří společně se samotnou investicí do IT tzv. „celkové náklady na vlastnictví“ jednotlivých komponent IT.

Outsourcing přináší našim zákazníkům úspory při provozu IT a možnost dlouhodobého rozložení nákladů v čase. To jim umožňuje kapitál využít k tvorbě vyššího zisku.

Organizační - Zjednodušení manažerské práce, omezení fluktuace

Důsledkem smluvního vztahu v oblasti poskytování definovaných IT služeb s naší společností, je zploštění organizační struktury zákazníka a zefektivnění oblasti řízení IT.

Společnost Solutions and Services, a.s. disponuje kvalifikovanými odborníky pro různé oblasti, kteří jsou využitelní dle aktuálních potřeb. Odpadají tak problémy s nedostatečnými odbornými znalostmi nebo nedostupností pracovníka například z důvodu nemoci nebo dovolené.

Nezanedbatelná je také eliminace dopadů nepříznivé situace na evropském trhu lidských zdrojů v IT oblasti a neúměrného růstu mzdových nákladů v této oblasti.